CO2ZERO-voorwaarden

Lees de voorwaarden die van toepassing zijn als u via onze compensatieservice CO2ZERO bijdraagt aan het verminderen van de impact van uw vlucht op het milieu.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het CO₂-compensatieproduct van KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., hierna CO2ZERO te noemen.

  • De voorwaarden van CO2ZERO vormen een aanvulling op de algemene vervoersvoorwaarden voor reizigers en bagage.
  • CO2ZERO is alleen beschikbaar in combinatie met een reisdocument van KLM of tickets waarvan ten minste 1 reis een vlucht met KLM is.
  • CO2ZERO kan worden afgesloten voor alle vluchten die KLM uitvoert, ongeacht de vertrekplaats, verkooppunt of instapplaats.

1.2 CO2ZERO is een CO₂-compensatieproduct op vrijwillige basis dat reizigers in staat stelt bij te dragen aan het compenseren van de CO₂-emissies van hun vlucht.

  • CO2ZERO kan uitsluitend op individuele basis worden afgesloten; reizigers die in een groep reizen kunnen elk afzonderlijk besluiten of zij willen compenseren.

2. Vluchten die in aanmerking komen

2.1 Vluchten die worden uitgevoerd door KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Air France, Delta Air Lines, Kenya Airways.

2.2 Alle vluchten die in samenwerking worden uitgevoerd onder een KLM-nummer of een van de volgende codes JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY.

3. Emissies

3.1 Emissiewaarden voor KLM, Air France en Delta Air Lines zijn gebaseerd op daadwerkelijke emissiewaarden op basis van daadwerkelijke verbruikte brandstof.

3.2 Emissiewaarden voor vluchtpartners zijn gebaseerd op algemene waarden zoals aangeleverd door vliegtuigbouwers (bijvoorbeeld Boeing, Airbus).

4. Berekening

4.1 De CO₂-uitstoot wordt berekend voor alle vluchten inbegrepen in uw boeking. Voor iedere vlucht wordt gekeken naar het type vliegtuig, de af te leggen afstand en de historische belading voor de vlucht in kwestie. De rekenmethode en het brandstofverbruik worden jaarlijks getoetst door KPMG in Frankrijk.

5. Vergoedingen

5.1 CO2ZERO werkt met emissieverlagingen die erkend zijn met het Gold Standard-certificaat en levert op deze wijze een financiële bijdrage aan projecten voor schone energie die ontwikkeld worden in ontwikkelingslanden.

5.2 Gold Standard is een Zwitserse organisatie die op de steun van 53 NGO’s over de hele wereld kan rekenen. Het Gold Standard-certificaat is de hoogst haalbare norm voor de erkenning van emissie-reductieprojecten en wordt toegekend aan projecten die de beste resultaten neerzetten op het gebied van emissieverlaging en de ontwikkeling van schone, hernieuwbare energiebronnen. Uitgebreide informatie is beschikbaar op de Gold Standard-website www.goldstandard.org.

6. Consumentenprijs voor compensatie

6.1 De passagiersprijs voor compensatie via CO2ZERO is gelijk aan de inkoopprijs van de Gold Standard-emissierechten. Alle ontvangen bijdragen worden gebruikt om emissies te compenseren door middel van erkende emissie-reductieprojecten. Alle overheadkosten en investeringen voor de compensatieregeling zijn voor rekening van KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

6.2 De compensatiekosten worden tweemaal per jaar aangepast op basis van de inkoopprijs voor nieuwe erkende emissie-reductieprojecten.

7. Restitutie

7.1 Indien u buiten uw schuld geen gebruik kunt maken van uw vlucht, heeft u mogelijk recht op restitutie van het door u betaalde bedrag.

7.2 In de onderstaande gevallen kunt u aanspraak maken op volledige restitutie van uw CO2ZERO-compensatiebedrag:

  • Uw vlucht werd door KLM geannuleerd.
  • U hebt een intercontinentale KLM-vlucht gemist aansluitend op een vlucht die werd uitgevoerd door KLM, Delta, Air France of Kenya Airways.
  • Indien een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, vul dan het restitutieformulier in.

7.3 Aanvragen om restitutie kunnen uitsluitend via KLM.com worden ingediend.

8. Controle

8.1 De accountantsorganisatie KPMG in Frankrijk stelt vast dat KLM’s gehanteerde berekeningsmethode in lijn is met de internationale richtlijnen voor CO₂-uitstoot.