Beperkte aansprakelijkheid

In overeenstemming met het Verdrag van Warschau zijn dit de beperkingen van onze aansprakelijkheid voor internationaal vervoer van passagiers en bagage.

European Community Regulation (EC) No. 889/2002

Voor passagiers die een reis ondernemen waarvan de eindbestemming en eventuele tussenbestemming(en) niet in het land van vertrek liggen, is het Verdrag van Warschau mogelijk van toepassing op de gehele reis – met inbegrip van de delen van de reis die geheel in het land van vertrek of aankomst worden afgelegd. Met betrekking tot passagiers die een reis ondernemen naar of vanuit de Verenigde Staten of met een overeengekomen landing in dit land, bepalen het Verdrag en de bijzondere vervoersovereenkomsten die in de geldende tarieven zijn opgenomen dat de aansprakelijkheid van vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben in geval van overlijden of lichamelijk letsel van passagiers over het algemeen beperkt blijft tot de bewezen schade, met een maximale vergoeding van US$ 75.000,00 per passagier, en dat deze beperkte aansprakelijkheid geenszins de nalatigheid van de vervoerder veronderstelt. Voor passagiers die reizen met een vervoerder die geen bijzondere overeenkomst ondertekend heeft en passagiers die geen reis ondernemen van of naar de Verenigde Staten of een reis met een overeengekomen landing in dit land, blijft de aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden of lichamelijk letsel van de passagiers in de meeste gevallen beperkt tot ongeveer US$ 10.000,00 of US$ 20.000,00. De namen van de vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben, kunnen bij alle verkoopkantoren van de vervoerders in kwestie worden ingezien. Aanvullende dekking kan verkregen worden door een particuliere verzekering af te sluiten. Deze verzekering is niet onderhevig aan de aansprakelijkheidsbeperking van de vervoerder die is bepaald in het Verdrag van Warschau of in bovengenoemde bijzondere vervoersovereenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht bij een vertegenwoordiger van uw luchtvaartmaatschappij of verzekeringsmaatschappij. Let op: De bovengenoemde aansprakelijkheidslimiet van US$ 75.000,00 is inclusief juridische kosten. Indien in het land waar de klacht wordt voorgelegd echter wettelijk is bepaald dat juridische kosten afzonderlijk worden toegewezen, wordt de limiet vastgesteld op US$ 58.000,00 exclusief juridische kosten. Dit bericht is vereist per Order 69-2-65 van de U.S. DOT. Het is geen weergave van de bepalingen van het Verdrag van Montreal van 1999 die van toepassing kunnen zijn op uw reis. Dit is geenszins een garantie van de nauwkeurigheid van de inhoud.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de passagier ook recht hebben op een gunstigere aansprakelijkheidsregeling. De volgende aansprakelijkheidslimiet is van toepassing op uw reis met een vlucht die wordt uitgevoerd door KLM:

De aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel van een passagier is niet door financiële limieten beperkt en KLM kan een voorschot betalen aan de schadevergoedingsgerechtigde dat toereikend is om de onmiddellijke financiële noden te lenigen en dat evenredig is aan de geleden schade; In geval van schade aan of vernieling, verlies of vertraging van bagage is de aansprakelijkheid van KLM beperkt tot 1.288 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 1.610) voor bewezen schade. In geval van een hogere waarde van uw bagage wordt u geadviseerd hiervan aangifte te doen tijdens het inchecken of hiervoor een volledige verzekering af te sluiten voorafgaand aan uw reis. In geval van schade veroorzaakt door vertraging van het luchtvervoer is de aansprakelijkheid van KLM beperkt tot 5.346 bijzondere trekkingsrechten (ongeveer EUR 6.690) voor aantoonbare verliezen en kosten. Als u een gedeelte van uw reis tevens met andere luchtvaartmaatschappijen aflegt, adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van hun beperking van aansprakelijkheid. 

Dit bericht voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad.