Reisvoucher voorwaarden

Als uw reis niet verliep zoals gepland, heeft u mogelijk recht op teruggave in de vorm van een reisvoucher. Dit zijn de voorwaarden van uw voucher.

Voorwaarden

1. De volgende termen hebben een betekenis zoals hieronder gedefinieerd, tenzij de context anders vermeldt:

 • EMD betekent Electronic Miscellaneous Document. Dit wordt ook een Reisvoucher genoemd.
 • KLM betekent KLM Royal Dutch Airlines, statutair gevestigd in Amstelveen, Nederland.
 • Delta betekent Delta Air Lines, statutair gevestigd in Atlanta, VS.
 • Air France betekent Air France, statutair gevestigd in Parijs, Frankrijk.
 • KLM-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel KL.
 • Delta-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel DL.
 • Air France-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel AF.
 • Virgin Atlantic-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel VS.

2. Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van KLM heeft de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of er afstand van te doen.

3. De niet-inwisselbare voucher moet worden gebruikt voor de betaling van een KLM-, Delta Air Lines-, Air France- of Virgin Atlantic-tarief wanneer er een KLM- of Air France-ticket is uitgegeven. Het bedrag dat kan worden gebruikt, staat vermeld op de voucher. 

De voucher kan gebruikt worden door:

 • de eigenaar van de voucher,
 • passagiers met dezelfde achternaam,
 • passagiers die samen met de eigenaar van de voucher reizen op het moment dat de voucher wordt verzilverd.

Indien de valuta van de voucher verschilt van de valuta van het ticket, dan wordt als wisselkoers de verkoopprijs van KLM’s bank in het betreffende land gebruikt. Indien er bij de betaling van een ticket een restbedrag op de voucher blijft staan, dan wordt er voor dat bedrag een restvoucher uitgegeven. De voorwaarden van de originele voucher blijven echter van toepassing.

4. De inwisselbare voucher is geldig voor een directe vergoeding naar uw bankrekening van het te vergoeden bedrag dat op de voucher staat vermeld.

5. Op al het vervoer dat wordt uitgevoerd door KLM, Delta en Air France zijn de algemene vervoersvoorwaarden, de tarieven, de tariefregelingen en/of de bijzondere vervoersvoorwaarden van respectievelijk KLM, Delta en Air France van toepassing. Wanneer het vervoer door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van die luchtvaartmaatschappij van toepassing.

6. Indien deze voucher wordt gebruikt voor een vlucht van Delta, Air France en/of een andere luchtvaartmaatschappij, dan wordt KLM bij de uitgifte van deze voucher alleen geacht te hebben gehandeld als agent van die luchtvaartmaatschappij.

7. Een voucher is niet overdraagbaar. De voucher kan niet worden geruild of verkocht en dit zal de voucher ongeldig maken.

8. Alleen de passagier is verantwoordelijk voor zijn voucher en KLM kan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval dat een voucher door iemand anders dan de passagier is gebruikt. Zowel KLM als een KLM-agent is niet verplicht om identificatie te vragen wanneer een voucher wordt verzilverd.

9. Het staat een klant te allen tijde vrij om een voucher te accepteren of te weigeren wanneer deze wordt aangeboden. Er wordt vanuit gegaan dat door de voucher te accepteren, de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

10. De niet-inwisselbare voucher is vanaf de datum van uitgifte 12 maanden geldig en kan worden gebruikt om een KLM- of Air France-ticket te kopen voor reizen met KLM, Air France en/of Delta Air Lines.

11. Niet-inwisselbare vouchers kunnen worden gebruikt bij de voorverkoop van andere optionele producten en diensten (indien aangeboden) op door KLM of Air France uitgevoerde en gecommercialiseerde vluchten.

12. Er kunnen tijdens de vlucht geen aankopen worden gedaan met de voucher (zowel inwisselbaar als niet-inwisselbaar).

13. De Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen.